Hvem er vi?

Våre verdier og erfaringer

Hvem er vi?

"Electrical Innovations" ble etablert sommeren 2008 og drives av innovativ tankegang med utgangspunkt i kompetanse og erfaring fra hverdagen i olje- og gassbransjen.

Våre verdier
  • Vår kompetanse gir oss grunnlag for å forstå problemstillinger og arbeide frem nye løsninger.​
 
  • Vi drives av innovativ tankegang og fokuserer på utvikling av nye tekniske løsninger for et internasjonalt marked.​ 
 
  • Med erfaring fra vårt marked hvor kjent teknologi og elementers sammenheng har gitt oss nødvendig fundament til utvikle nye løsninger.
k