Operasjonspanelet

Pusteluft systemet, E Kompressoren, er utstyrt med 4 knapper og et digitalt display . Det digitale displayet vil indikere driftsstatus til enhver tid. Et høytrykksmanometer 0-400bar viser trykket i nødluftflasken. Et manometer 0-10bar for tanktrykk og 2 x Rectus 96 luftuttak for to brukere er montert på panelet.
 
BILDE AV PANELET


Operatøren kan lese informasjon fra tekstdisplayet og lys i knappene. Tekstdisplayet viser verdier som er viktig for driften, men også dersom noen feil oppstår. Enhver feil er også indikert med et statuslys. En alarm høres dersom en feil oppstår ved bruk.
IMG_2104