Pusteluft kvalitet

E Kompressoren er utstyrt med følgende sensorer for kontinuerlig overvåking av pusteluft og luftkvaliteten er i henhold til standarden NS EN 12021:

Simtronics GD10 sensor for overvåking av Eksplosive gasser (metan) i luftinntaket på kompressoren.
CO sensor for overvåking av Carbon Monoksid
O2 sensor for overvåking av Oksygen nivå
CO2 sensor for overvåking av Carbon Dioksid
Duggpunkt transmitter


Det grafiske panelet i fronten på E Kompressoren vil til enhver tid gi målinger på de forskjellige verdiene. Dersom verdier overskrider den tillatte grensen for pusteluft standarden vil det bli gitt varsel, 90db, og E Kompressoren vi automatisk stenges ned. I et slik tilfelle slår Høytrykks redningsluft inn.