Redningsluft

E Kompressoren har en intern reserve for redningsluft på 6.8 liter trykksatt til 300bar. Denne luften vil nå brukerne i enhver situasjon så fremt ikke slangene er kappet. Varigheten er ved full flaske 2 x 20 minutter eller 40 minutter for en bruker* E Kompressoren vil ikke etterfylle høytrykksflasken.

*Varigheten på HP luft vil variere med type maske som benyttes samt stressnivå på bruker.
IMG_2125