Installasjonsdirektiv

I henhold til Norsok Z-015 skal pusteluft systemets luftinntak plasseres med tilstrekkelig tilgang på ren områdeluft fra egnet område via medfølgende fleksibel tilluft slange. Luftinntaket skal ikke plasseres i umiddelbar nærhet av eksos fra maskiner, eksosvifter eller annet utstyr som kan generere forurensing.

Systemet er utstyrt med intern gassdetektor som varsler og stenger driften dersom verdiene på eksplosiv gass overstiger 10% LEL.

Ved shut-down relatert til eksplosive gasser er det viktig at slangen for tilluft tas av og ”tømmes” slik at eventuelt restgass fjernes før systemet startes på nytt.
img 4210

E INNOVATION AS

Forusbeen 222
4313 Sandnes Norway
Telefon: 900 85 488
Følg oss på facebook!