Luftstrøm og filtrering

Pusteluft systemet er designet for to brukere. Luftstrømmen produsert av E Kompressoren vil holde et snitt på 300 l/min ved 4.5 – 6.5bar ved kompressor.

Filtrering av den komprimerte luften foregår i syv trinn:
 
1. Forfilter er lokalisert ved E Kompressorens luftinntak og fjerner støv og partikler fra luften før denne trekkes inn i kompressoren. Filtreringsgrad 30 mikron.

2. Syklonfilter fjerner mesteparten av kondensert vann fra komprimert luft. Gjenværende kondens blir automatisk drenert fra syklonfilter og tank med 10 sekunders intervaller ved hjelp av et automatisk dren.
 
3. Grad AA – Høyeffekts partikkel kullfilter – for fjerning av olje -/vanntåke og fremmedpartikler ned til 0.01 mikrometer, gir et maksimum gjenværende oljenivå på 0.01 mg/m3
 
4. Grad AC – Adsorpsjonsfilter, aktivt kull – for fjerning av oljedamp og lukt. Nedstrøms luft etter dette trinn har nå et maksimum gjenværende oljenivå på 0.003 mg/m3 ved filtreringstemperatur på 20°C.
 
5. Adsorpsjonstørke – regenererbart adsorberende tørkemateriale for fjerning av vanndamp og samtidig for redusering av CO2-innholdet før katalysatortrinnet. Tørken bevarer et lavt duggpunkt ved å utnytte kaldt trykksvingning adsorpsjons prinsippet. Syklustiden er kontrollert ved hjelp av to solenoidventiler.
 
6. Grad HC – Katalytisk element – for fjerning av karbonmonoksid CO ved oksidasjon til karbondioksid CO2 gjennom kjemisorpsjon og katalyse. Katalysatoren opprettholdes aktiv ved å bevare et lavt duggpunktnivå i forkant av dette trinnet. Dette oppnås ved hjelp av den integrerte adsorpsjonstørken (trinn 4)
 
7. Grad AAR – fjerning av støv – for fjerning av partikler og støv ned til 0.01 mikrometer.

Levert Luftkvalitet:
• Trykkduggpunkt -25°C TDP ved 7 barg (102 psig)
• Partikkelfjerning ned til 0.01 mikrometer
• Oljetåke mindre enn 0.01 mg/m3
• Oljedamp mindre enn 0.003 mg/m3
• Karbondioksid mindre enn 500ppm
• Karbonmonoksid mindre enn 2ppm

 
IMG_1760